Samostalni sindikat trgovine Srbije u partnerstvu sa poslodavačkim organizacijama kao i sindikatima komercijalnog sektora Španije, Italije, Rumunije, Poljske, Crne gore i Grčke učestvuje u projektu Otvoreno za posao u saradnji sa CONFEDERACIOJOM SINDIKATA FETICO – ŠPANIJA koji je i koordinator projekta.

Projekat treba da doprinese razmeni informacija i dobrih praksi o pojednostavljivanju učešća zaposlenih u procesu donošenja odluka u komercijalnom sektoru radi prilagođavanju novim oblicima rada.

Članovima Samostalnog sindikata trgovine Srbije i svim radnicima, želimo srećan Vaskrs!

HRISTOS VASKRSE!

Samostalni sindikat trgovine Srbije

Scroll to top