Dana 15.10.2018. godine u sali hotela Konstantin veliki u Beogradu, a u okviru projekta pod nazivom ″UNAPREĐENjE LOBIRANjA RADNIKA U TRGOVINI U DONOŠENjU ODLUKA, PUTEM PROMOVISANjA UKLjUČENOSTI I AKTIVNOG SINDIKALIZMA″, održan je seminar u organizaciji Samostalnog sindikata trgovine Srbije.

Tema seminara su bile direktive Evropske Unije, koje se odnose na prava radnika, sindikata i saveta zaposlenih. Predavač po ovim temama bio je Milan Jevtić, projekt koordinator Fondacije Fridrih Ebert.

U okviru ovog projekta, koji finansira Evropska Unija, učestvuju i organizacije sindikata i poslodavaca.

Organizacije sindikata su: 

- Sve Poljski sindikalni savez-konfederacija rada

- Sindikalna centrala Podkrepa iz Bugarske

- Nezavisni savez radnika u trgovini Španije

- Sindikalna centrala CARTEL ALFA iz Rumunije

- Litvanski sindikat radnika u trgovini i kooperativama

 

Organizacije poslodavaca su:

- Regionalno udruženje poslodavaca Donje Šlezije

- Udruženje industrije, tehnike i trgovine

- Udruženje poslodavaca Makedonije

- Nacionalni savet poslodavaca

 

Scroll to top