23.novembar 2017  

Inspektor za rad je i u drugostepenoj odluci utvrdio da su prava iz radnog odnosa Ivice Kostića očigledno povređena I da je on nezakonito dobio otkaz u DIS-u.

Tako je inspektor za rad u rešenju, koje je konačno i protiv kojeg žalba nije dopuštena, potvrdio ranije donetu odluku o vraćanju na rad Ivice Kostića, poverenika Samostalnog sindikata trgovine Srbije u toj domaćoj trgovinskoj kompaniji, koji je dobio otkaz zbog odlaska u toalet van pauze. 

Poslodavac se žalio na prvostepenu odluku inspektora, iako je i u tom rešenju utvrđeno da su prava Ivice Kostića iz radnog odnosa očigledno povređena zbog njegovog sindikalnog rada u DIS-u i da je poslodavac postupao suprotno odredbama Zakona o radu, zbog čega je rešenje o otkazu nezakonito. 

Kako bi pravno zaokružio višegodišnje šikaniranje prema Kostiću, koji se drznuo da pre tri godine organizuje sindikalnu organizaciju u DIS-u, poslodavac je rešenju o otkazu pridodao i fotografije koje „svedoče“ da je Kostić, predugim boravkom u toaletu „samovlasno prisvojio i dao sebi veća prava od ugovorenih“, čime je „ugrozio izvršavanje radnih zadataka i produktivnost rada, kako sebe, tako i drugih zaposlenih“.

 

Scroll to top