Nova godina se praznuje u nedelju 1. januara i ponedeljak 2. januara 2023. godine, to su dani državnog praznika.
Budući da prvi dan praznika pada u nedelju 1. januara 2023. godine ne radi se i u utorak 3. januara 2023. godine.
Zaposlenima koji ne rade 1,2. i 3. januara 2023. godine naknada zarade se isplaćuje na osnovu prosečne zarade u prethodnih 12 meseci.
Zaposleni koji rade u nedelju 1. januara 2023.godine, što je čest slučaj u delatnosti trgovine, na dan državnog praznika, a koji je ujedno i dan njihovog nedeljnog odmora imaju pravo na Zaradu koju ostvare 1. januara, pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad u visini od najmanje 26% osnovice (osnovna zarada) i uvećanu zaradu za rad na dan državnog praznika od 110% na osnovicu (osnovna zarada).
Zaposleni koji rade na dan državnog praznika u ponedeljak 2. januara 2023. godine imaju pravo na: Zaradu koju ostvare 2. januara i pravo na uvećanu zaradu za rad na dan državnog praznika od 110% na osnovicu (osnovna zarada).
Ako zaposleni rade na neradan dan u u utorak 3. januara 2023. godine imaju pravo na zaradu koju ostvare za taj dan.

Scroll to top