Samostalni sindikat trgovine Srbije u partnerstvu sa poslodavačkim organizacijama kao i sindikatima komercijalnog sektora Španije, Italije, Rumunije, Poljske, Crne gore i Grčke učestvuje u projektu Otvoreno za posao u saradnji sa CONFEDERACIOJOM SINDIKATA FETICO – ŠPANIJA koji je i koordinator projekta.

Projekat treba da doprinese razmeni informacija i dobrih praksi o pojednostavljivanju učešća zaposlenih u procesu donošenja odluka u komercijalnom sektoru radi prilagođavanju novim oblicima rada.

Biltene koji se odnose na projekat možete videti na linku: Bilten Open for Business

Scroll to top