Dana 07.10.2021. godine u hotelu Amsterdam u Beogradu, održana je panel diskusija na temu Položaj atipičnih radnika na tržištu rada, u saradnji sa CONFSAL Italija.

U panel-diskusiji učestvovali su predstavnici Unije poslodavaca i Samostalnog sindikata trgovine Srbije.

Predmet diskusije bile su teme :

1.Identifikacija pojma atipičnih radnika prema relevantnim direktivama Direktiva 2002/14/E3, Direktiva 2009/38/E3,98/59/E3, 2001/23/E3 i njeno prenošenje u nacionalne zakone

2.Utvrđivanje potreba atipičnih radnika u sektoru transporta i trgovine i uloga sindikata i poslodavaca za novim modelima socijalnog dijaloga

3.Diskusija o ključnim tačkama politike i razrada dodatnih potreba atipičnih radnika

4.Sumiranje preporuka na nacionalnom nivou

Scroll to top