Saradnja sindikata i poslodavaca treba da pomogne organima vlasti u kreiranju ambijenta za socijalni dijalog i omogući izmene zakona o radu, zaključak je panel-diskusije na temu radnih odnosa u sektoru trgovine koja je održana juče u hotelu "Metropol".

Ovaj skup organizovali su Samostalni sindikat trgovine Srbije i fondacija Fridrih Ebert, a počasni gost bio je generalni menadžer poslodavačkog udruženja u trgovini za Berlin Brandenburg, Nils Buš-Petersen. Petersen je preneo iskustva rada u ovoj oblasti u Nemačkoj i svojim savetima ukazao na potencijalna rešenja problema sa kojima se susreću sindikati u Srbiji.

On je istakao da organizacije poslodavaca u saradnji sa sindikatima mogu da lobiraju za interese svojih članova pred predstavnicima zakonodavne vlasti, zastupaju ih u radnim sporovima i pružaju savetodavne usluge, a kao srž aktivnosti naveo je sklapanje i obnavljanje kolektivnih ugovora pomoću kojih će pregovarati o strukturama plata zaposlenih.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Radoslav Topalović saglasio se da cilj socijalnog dijaloga jeste kolektivni ugovor koji će biti najbolje moguće rešenje za interese kako radnika tako i poslodavaca. Međutim, on je istakao da je trenutna situacija na tržištu i odnos vlasti veoma nepovoljan za ostvarivanje ovog cilja.

- U Srbiji trenutno ne postoji opšti kolektivni ugovor. U javnom sektoru gotovo da su sve grane pokrivene granskim kolektivnim ugovorima, ali u privatnom sektoru situacija je potpuno drugačija. Što se tiče sektora trgovine nažalost tu nikad nije ni zaključen kolektivni ugovor - objasnio je Topalović.

Na pitanje zašto do sada nema takvog ugovora, on odgovara da je problem u Zakonu o radu, odnosno odredbama o reprezentativnosti po kojima nije realno ispuniti uslove za sindikalno organizovanje.

Pored toga, kao najveću tačku razilaženja sindikata i poslodavaca on navodi pitanje minimalne cene rada. Rešenje ovog problema leži upravo u socijalnom dijalogu koje treba da vode sindikati i poslodavci kako bi zajedničkim aktivnostima i stavovima istupili pred nadležne organe vlasti i omogućili promenu položaja radnika.

Tekst preuzet sa sajta www.danas.rs

Autor teksta: A. Popović

Scroll to top